AED Duizel duizel1.jpgkoeien.jpgpasen%202009%20005_1_1_1.JPGpasen%202009%20015_2_1_2.JPGduizel2.jpg           screenshot.1.jpg
www.aedduizel.nl
Menu:
Laatste nieuws: Nuttige informatie:
>> Geldinzameling
>> Waarom noodzakelijk
>> AED Locaties en onderhoud
>> ANBI
>> AED stichtingsbestuur
AED cursussen
 • Ieder jaar worden er in april/mei AED cursussen gegeven in Duizel.
 • De data worden begin maart gepubliceerd in het dorpsblad Efkes Duyselen.
 • Er wordt een kleine bijdrage gevraagd.
 • Het doel is om zoveel mogelijk Duizelnaren een (herhalings)cursus te laten volgen, zodat veel bewoners weten hoe ze moeten reanimeren en een AED kunnen bedienen.
 • Mensen die een cursus bij ons hebben gevolgd krijgen automatisch bericht van de herhalingscursussen.
 • Ook Duizelnaren die vorige jaren geen cursus bij ons hebben gevolgd, kunnen zich inschrijven voor een cursus.
 • De cursussen worden gegeven in de Smis.
 • Een cursus duurt ongeveer twee uur.
 • U leert reanimeren (hartmassage en mond-op-mond beademen).
 • U leert hoe u op een veilige en verantwoorde manier de AED gebruikt.
 • U kunt uzelf aanmelden via email (info@aedduizel.nl) of door het antwoord strookje uit Efkes Duyselen ingevuld in te leveren.
 • En u hoort via email of telefonisch wanneer u de cursus kunt volgen.
 • We hopen dat zo veel mogelijk Duizelnaren zich opgeven voor AED-alert.

AED alert
Net zo belangrijk als de AED, het onderhouden van uw reanimatie bevoegdheid is ook de aanmelding van uw reanimatievaardigheden bij AED alert
.

AED-alert is een systeem dat via een sms-bericht op de mobiele telefoon burgers in kan schakelen om handelend op te treden in geval van een hartstilstand. AED-alert zorgt ervoor dat direct na melding bij de meldkamer (1-1-2)., getrainde burgers worden ingeschakeld om snel hulp te kunnen bieden. Mensen worden gevraagd een AED te gaan halen en naar het slachtoffer te gaan en anderen wordt gevraagd om te gaan reanimeren. Voor meer informatie
www.hartslagnu.nl.

AED-alert wordt geactivieerd wanneer er sprake is van een ambulance-inzet en een,
vermeende, reanimatie. Meldt u dan ook zo snel mogelijk aan hiervoor zodat u tijdig ge´nformeerd kan worden wanneer een dorpsgenoot in nood verkeert!

Bijdrage onderhoud, afschrijving van de AED's
Mocht u, of kent u iemand die een bijdrage wil geven voor onderhoud en afschrijving van de AED's, dan kan dat. 


U kunt hiervoor een bedrag overmaken op rekeningnummer: NL 93 RABO 015.27.22.068 t.n.v. "Stichting A.E.D. Duizel" te Duizel.

>> Weet wat je moet doen
>> www.hartslagnu.nl